42356X549 - Đầm tapta xanh hoa, sát nách dáng A
Sale
42311D649 - Đầm đỏ cam dáng A, cổ nơ trang trí
Sale
19190B649 - Aó nhung đen, tay ren lưới chấm bi
B8268K149 - Bộ vest lửng kẻ nhỏ kết hợp quần b2868k149
Sale
B2823B549 - Quần đen dáng ôm côn, kết hợp vest b8223b549
Sale
B8223E549 - Vest nâu tây cài khuya móc, kết hơp quần côn
Sale
B8223B549 - Vest đen cài khuy móc, kết hợp quần côn
Sale
34100K149 - Zuýp kẻ, dáng A tà lệch phối lắp túi
Sale
34127K349 - Zuýp kẻ ô dáng A, chân nhún lưới cá tính
Sale