43061K82 - Đầm kẻ thô xanh ngọc, cổ K dáng A, tà bong buộc nơ.

Trạng thái: Hết hàng

Size
đầm

 

zalo