45026V120 - Đầm lụa vàng sát nách tà lệch, đính hoa cuốn

Trạng thái: Hết hàng

Size