45134D120 - Đầm đỏ đô chất tằm hàn, cổ V xếp ly, dáng suông A

Trạng thái: Hết hàng

- Chất liệu: Tằm Hàn

Đầm đỏ đô cổ V xếp ly, dáng suông A cực xinh xắn.

Size