B8233K539 - Bộ kẻ u mì ao gile kết hợp quần côn
B1213P529 - Bộ hồng áo crotop + quần
B1222X629 - Bộ quần culotes chun, áo trễ vai
Sale
B1211B829 - Bộ áo 2 dây bèo nơ sau, kết hợp quần culotes
Sale
B1264X529 - Bộ cồm áo croptop, quần ống côn lửng
Sale
B1203H629 - Bộ chấm kết hợp áo cổ nơ
Sale