B1213P529 - Bộ hồng áo crotop + quần
B1222X629 - Bộ quần culotes chun, áo trễ vai
B1264X529 - Bộ cồm áo croptop, quần ống côn lửng
B1203H629 - Bộ chấm kết hợp áo cổ nơ