71022T149 - Đầm len tím than, nơ eo cách điệu
74012T349 - Đầm len tím than peplum, nơ cách điệu
74012C349 - Đầm len cam peplum, nơ eo cách điệu
71021P949 - Đầm len hồng đỗ dáng ôm body
71021C949 - Đầm len cam đất dáng ôm body
71001E139 - Đầm ôm, len mongtoghi be bò, eo súp ly
71009C149 - Đầm len cam nhún eo, chạy bèo trang trí
71016B639 - Đầm đen tay lỡ tà bung, trang trí TT
zalo