81020X347 - Đầm xanh ghi, phối 3 màu
83019K347 - Áo vest kẻ, sát nách, 2 khuy
14090R347 - áo ren đen, tay lỡ