83010G640 - Áo blazer kẻ nền ghi kẻ ô nhỏ
83010N640 - TN - Áo Balzer kẻ nền be kẻ ô nhỏ
83010E640 - Áo blazer kẻ be to gân đen
83010K640 - Áo blazer trắng kẻ ô nhỏ
Sale