42356X549 - Đầm tapta xanh hoa, sát nách dáng A
Sale
B8371B549 -  Áo vest ký giả đen thắt đai eo
71022T149 - Đầm len tím than, nơ eo cách điệu
B8354B149 - Áo Vest đen kẻ ô nhỏ dáng ngắn
B8354D149 - Áo Vest đỏ kẻ ô nhỏ dáng ngắn
B8354E149 - Áo Vest be bò kẻ ô nhỏ dáng ngắn
B3854B149 - Zuýp dáng A đen kẻ ô nhỏ
B3854E149 - Zuýp dáng A be bò kẻ ô nhỏ
B3861K549 - Zuýp đen ôm cơ bản
74012T349 - Đầm len tím than peplum, nơ cách điệu
74012C349 - Đầm len cam peplum, nơ eo cách điệu
zalo