42356X549 - Đầm tapta xanh hoa, sát nách dáng A
Sale
B8371B549 -  Áo vest ký giả đen thắt đai eo
Sale
B8223E549 - Vest nâu tây cài khuya móc, kết hơp quần côn
Sale
B8223B549 - Vest đen cài khuy móc, kết hợp quần côn
Sale
35105K149 - Zuýp kẻ xương cá, dáng A túi ốp nối
Sale
71022T149 - Đầm len tím than, nơ eo cách điệu
Sale
B8354B149 - Áo Vest đen kẻ ô nhỏ dáng ngắn
Sale
B8354D149 - Áo Vest đỏ kẻ ô nhỏ dáng ngắn
Sale
B8354E149 - Áo Vest be bò kẻ ô nhỏ dáng ngắn
Sale
61022D949 - Aó len đỏ mongtoghi, tay zaclang dệt lỗ