44078X11 - Đầm tiệc tafta xanh dáng A
43510E81- Đầm tiệc tafta màu be
43504E81 - Đầm lụa be kem, dáng xòe
44095X11- Đầm xanh lụa 2 da, vai chờm thắt đai eo
Sale
zalo