44078P140 - Đầm tafta nude dáng A  cổ tròn, tay chờm vuông
Sale
44078V140 - Đầm tafta vàng dáng A cổ tròn, tay chờm vuông
Sale
49385D540 - Đầm tafta đỏ xòe, phối lưới
Sale
49389D140 - Đầm tafta đỏ họa tiết, phối lưới ngực
Sale
49336P140 - Đầm nhung hồng pastel, xoắn eo
Sale