44078X11 - Đầm tiệc tafta xanh dáng A
43510E81- Đầm tiệc tafta màu be
43504E81 - Đầm lụa be kem, dáng xòe
49247V640 -  Đầm Tapta vàng, dáng xòe dài, nơ ngực đính hoa.
Sale
47241D840 - Đầm len đỏ đô, vai lệch đính hoa trang trí
Sale
zalo