B1327K548 - Bộ kẻ xương cá, áo croptop kết hợp Zuýp
Sale
B6333G548 - Bộ len ghi gân phẩy xanh, áo croptop + zuýp
Sale
B8326H548 - Bộ dạ umi domino, vest kết hợp zuýp dáng A
Sale
B8333K348 - Bộ dạ đốm chất umì, áo vest + zuýp bút chì
Sale
B8502G549 - Đầm u mì ghi phối ren
B8461K840 - Bộ ghi chì kẻ: Đầm sát nách + áo vest ngắn
Sale