43108Z529 - Đầm xòe họa tiết
45102X129 - Đầm suống A cam
43108X529 - Đầm xanh chấm bi
44061H629 - Đầm xòe họa tiết
24026X629 - Quần culottes