46110X520 - Jumsuit xanh sát nách họa tiết, dây hoa
52008H629 - Jumpsuit sát nách, nẹp bong, trang trí TT
52002H529 - Jumpsuit đen hoạ tiết
zalo