42356X549 - Đầm tapta xanh hoa, sát nách dáng A
Sale
B8371B549 -  Áo vest ký giả đen thắt đai eo
71022T149 - Đầm len tím than, nơ eo cách điệu
B8354B149 - Áo Vest đen kẻ ô nhỏ dáng ngắn
B8354D149 - Áo Vest đỏ kẻ ô nhỏ dáng ngắn
B8354E149 - Áo Vest be bò kẻ ô nhỏ dáng ngắn
B3854E149 - Zuýp dáng A be bò kẻ ô nhỏ
74012T349 - Đầm len tím than peplum, nơ cách điệu
74012C349 - Đầm len cam peplum, nơ eo cách điệu
71021P949 - Đầm len hồng đỗ dáng ôm body
71021C949 - Đầm len cam đất dáng ôm body
44272B639 - Đầm đen tà lệch, xếp ly bong đổ bèo
zalo