32066B639 - Zuýp đen dáng A, bổ nẹp đính cúc TT
11153B539 - Aó sơ mi đen cơ bản, cổ trang trí
43207C639 - Đầm đỏ cờ, cổ thắt nơ, dáng xòe nhẹ
Sale