61022V949 - Aó len vàng mongtoghi, tay zắc lăng dệt lỗ
Sale
61022E949 - Aó len kem be mongtoghi, tay zaclang dệt lỗ
61022D949 - Aó len đỏ mongtoghi, tay zaclang dệt lỗ
61021W449 -Áo len trắng sợi thủy tinh, dáng ôm cơ bản
Sale
61021B449 - Áo len đen sợi thủy tinh, dáng ôm cơ bản
Sale