42322P649 - Đầm hồng chữ, sát nách dáng A xếp ly
Sale
42311D649 - Đầm đỏ cam dáng A, cổ nơ trang trí
Sale