42232B539 - Đầm đen dáng A, phối kẻ burberry
Sale
41179X329 - Đầm hoa xanh, croptop dáng A xòe
43120E329 - Đầm be dáng A sát nách
43069X529 -  Đầm xanh dáng xòe A, cổ tim peplump
zalo