42231E539 - Đầm cổ tròn be nhạt, dáng A xếp ly 1 bên
Sale
42232B539 - Đầm đen dáng A, phối kẻ burberry
Sale
42225E539 - Đầm be bò dáng A, nơ eo đính trang trí
Sale
43125P139 - Đầm kẻ hồng, cổ đức dáng A
Sale
43125X139 - Đầm kẻ xanh cổ đức, dáng A
Sale
42205C639 - Đầm cam, dáng A, trần chỉ và trang trí
41099D129 - Đầm đỏ đô, cổ V, dáng A rủ, đáp ren eo
Sale
43122C129 - Đầm kẻ cam, sát nách, dáng A xòe xếp ly
Sale
41179X329 - Đầm hoa xanh, croptop dáng A xòe
Sale
43120E329 - Đầm be dáng A sát nách
43069X529 -  Đầm xanh dáng xòe A, cổ tim peplump
Sale